Composició del Consistori 2019-2023

 

 

 

 

carles motas web

GRUPS DEL GOVERN: TSF i PSC

 

Sr. Carles Motas i López. Alcalde

 • Tots per Sant Feliu (TSF)

Alcaldia.

- Atribucions pròpies de l'Alcaldia.

- Planificació Urbanística.

- Gestió Pressupostària.

- Subvencions.

- Projectes estratègics de ciutat.

- Comunicació.

 josep saballs web

Sr. Josep Saballs i Balmaña

 • Tots per Sant Feliu (TSF)

- 2n Tinent d'Alcaldia.

- Direcció i coordinació de l'Àmbit de Territori.

- Urbanisme i Habitatge.

- Xarxes de serveis municipals.

- Subministraments.

- Contractació i Patrimoni.

- Festival Porta Ferrada.

 nuria cucharero2 web

Sra. Núria Cucharero Mayol

 • Tots per Sant Feliu (TSF)

- 3a Tinenta d'Alcaldia.

- Direcció i coordinació de l'Àmbit d'Atenció a les persones.

- Turisme.

- Esdeveniments de ciutat.

- Activitats culturals.

 
 ernest natera web

Sr. Ernest Asurmendi Natera

 • Tots per Sant Feliu (TSF)

- 6è Tinent d'Alcaldia.

- Ocupació Via Pública.

- Mobilitat.

- Vialitat.

- Policia Local.

- Seguretat Ciutadana.

- Protecció Civil.

 fina cosp web

Sra. Josefina Cosp Iglesias

 • Tots per Sant Feliu (TSF)

- 4a Tinenta d'Alcaldia.

- Edificis municipals.

- Transports públics.

- Envelliment actiu.

- Biblioteca.

- Centres Cívics.

 david oliveras web

Sr. David Oliveras i Sala

 • Tots per Sant Feliu (TSF)

- 7è Tinent d'Alcalde.

- Esports.

- Juventut.

 manuel ortega web

Sr. Manuel Ortega Reyes

 • Tots per Sant Feliu (TSF)

- Brigada.

- Manteniment de Via Pública.

 marife larragay2

Sra. Maria Fe Larragay Ramos

 • Tots per Sant Feliu (TSF)

- Gestió de Medi Natural i animals domèstics.

- Parcs, Jardins i Cementiri.

 tili ribera1 web

Sra. Tili Ribera Canaleta

 • Tots per Sant Feliu (TSF)

- Neteja.

- Recollida i tractament de residus.

 sonia bartomeu web

Sra. Sònia Bartumeu Titos

 • Tots per Sant Feliu (TSF)

- Comerç.

- Empresa.

- Ocupació

 josep melcior munoz web

Sr. Josep Melcior Muñoz Ayats

 • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

- 1r Tinent d'Alcaldia.

- Direcció i coordinació de l'Àmbit d'Economia i Organització.

- Serveis Econòmics.

- Organització i RRHH.

- Serveis Administratius Centrals.

- Administració Electrònica.

- Gestió Documental.

- Patrimoni Cultural.

 laura serrano web

Sra. Laura Serrano Gálvez

 • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

- 5a Tinenta d'Alcaldia.

- Acció Social (Inclusió i Habitatge Social).

- Igualtat.

- Salut.

 salvador calabuig web

Sr Salvador Calabuig Serra

 • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

- Participació ciutadana.

- Sistema d'informació Geogràfica SIG.

- Educació.

- Escola de Música.

- Agermanaments.

 

 

silvia romero web

GRUPS DE L'OPOSICIÓ

 

Sra. Sílvia Romero Quesada

 • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
 jordi cambronero web

Sr. Jordi Cambronero Vicens

 • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
 maria conchillo web

Sra. Maria Conchillo Palahí

 • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

 

 cristina vicens web

Sra. Cristina Vicens Payet

 • Junts per Catalunya (JXCAT)
 toni carrion web

Sr. Antoni Carrión Angelats

 • Junts per Catalunya (JXCAT)
 nines rivas web

Sra. Nines Rivas Fidalgo

 • Junts per Catalunya (JXCAT)
 jordi lloveras web

Sr. Jordi Lloveras Avellí 

 • Guíxols des del Carrer
 pere albo web Sr. Pere Albó i Marlés
 • Avancem-Més, Moviment d'Esquerres

 

  

Imprimeix Correu electrònic